Already a Member of Jac’s Community?

Registered Customers

If you have an account with us, please log in.

You may login with either your assigned username or your e-mail address.

The password field is case sensitive.

Forgot Your Password?

Citaten in het Nederlands

Er is geen reis die je moet afleggen, geen verschuiving te maken van ego naar Zelf, omdat dit alles dualiteit vergt en is dus gewoon een gedachte.
Als er geen concept is van wat stilte is of niet is, dan heerst er stilte. Dit is geen gebeuren het bestaat gewoon.
De aantrekking van de Waarheid heeft zijn oorsprong in verschijning, niet in gratie. De troost die de geest zoekt in de gedachte van ‘terugkeer naar de bron’ moet je laten vallen.
Non-dualiteit is best geformuleerd als een tendens van de geest. Het is niet geschikt voor toepassing op wereldse zaken, en de wijsheid om dergelijke zaken te behandelen moet daarom onafhankelijk ontwikkeld worden.
Het zoeken naar de waarheid eindigt niet met het vinden van de waarheid aan zich: er is niets opnieuw opgedaan in zelfrealisatie.
De verschijnende wereld is niet meer dan de werking van het bewustzijn die probeert te bedwingen, probeert zichzelf begrijpen en zichzelf bekend te maken. Beter om dit te laten gaan zonder jezelf ermee te identificeren.
De verschijnende wereld is niet meer dan de werking van het bewustzijn die probeert te beheersen, probeert zichzelf begrijpen en zichzelf bekend te maken. Beter om dit te laten vallen zonder jezelf ermee te identificeren.
Zonder de stroom van gedachte is er geen wereld verschijning.
Alles wat verschijnt als de wereld is afhankelijk van jou om het bestaan ervan te valideren, en dit kan alleen gebeuren als je het waar acht dat je een zelfstandig bestaan hebt.
Het idee dat je echt bent, is maar een gedachte in het bewustzijn.
De schepping is maar een tijdelijke verschijning in het bewustzijn. Het is de gedachte in de vorm van geheugen dat je overtuigt dat die verschijning door de tijd constant is.
Zonder de projectie van de geest kan de wereld niet bestaan. De wereld die jij in de nacht in je dromen waarneemt, is net zo onwerkelijk als de wereld die je waarneemt als je wakker bent. Er is helemaal geen verschil.
Niets gebeurt in de wakker of dromende toestand, aangezien de substantie van beide bewustzijn is.
Wat je bent, kan niet een object worden, kan niet bekend zijn en kan niet komen en gaan. Wat je bent is niet binnen waarneming.
Het is slavernij om je je te voorbeelden dat je in een proces bent, om een verleden en een toekomst te hebben en je te voorstellen dat je ergens heen gaat. Wat je bent, ontwikkelt zich niet of gaat niet naar een eindpunt.
Als je aanwezigheid kan ervaren, kun je de aanwezigheid niet zijn. Als je ‘het zijn’ kan ervaren, kun je dat niet zijn. Wat er ook kan worden geïdentificeerd, kun je niet zijn.
Ego presenteert grote angst bij de gedachte van zijn eigen uitwissing, maar wanneer het ego geen aandacht krijgt, waar is het? Wat is het? Het is maar een idee en daarom is er niets dat vernietigd kan worden.
Angst voor je eigen vernietiging is een gedachte als alle anderen; Er is niets substantieels om te verdwijnen. Alle ideeën komen en gaan en zijn even niet relevant.
Jouw ideeën over jezelf zijn het enige obstakel en de oorsprong van alle lijden.
Wat u zoekt en wat u mag vinden kan niet zijn wat de werkelijkheid is.
Wat je bent, kan niet opnieuw worden opgedaan.
Het is alleen de verwijdering van valse ideeën en foutieve overtuigingen die kunnen onthullen wat je bent.
Wat je bent, schildert het beeld van je leven, dit bindt je niet.
Leer om zonder vervorming te luisteren en te leren zonder fantasie te kijken.
Zie dat elke manier van perceptie subjectief is en dat elk idee van wat het leven is, alleen in je gedachten bestaat. Stop met het benamen en het toewijzen van vorm aan dat wat in essentie naamloos en vormloos is.
Onderzoek en ontdek dat wat gezien is, gehoord is, geroken is en gevoeld is; gevoel en gedachte bestaan alleen in je geest en wees niet aangetrokken door dit alles. Dit alles bestaat louter in je geest en is niet op zich de werkelijkheid.
De wereld is spiritueel, echter wanneer jij je identificeert met de fysieke lichaam de wereld manifesteert als fysiek en in lijn met jouw eigen concepten. En toch blijft de wereld spiritueel.
Er is geen conflict tussen je dagelijkse leven en de theorie van non-dualiteit. Blijf gerust in het dagelijkse; laat het leven ontvouwen in al haar glorie en aanschouw het rustig van binnenin.
Als je wil genieten van verlichting moet je dat doen voor je verlicht ben! 'Leven lang en gelukkig' behoort in speelfilms.
Het is pas wanneer jij je het dagelijkse leven inbeeldt als anders dan het spirituele leven dat moeilijkheden ontstaan. Zonder de subjectieve waarneming van verschil kan er geen problemen zijn.
Kijk om je heen zonder denken, zonder concepten. Maak geen interpretatie, trek geen conclusies. Blijf in puur perceptie, puur zien en puur observatie. Alles wat je onderneemt is spontaan en er is geen keuze.
Er is geen 'vrije wil' en geen lotsbestemming. Het leven weerspiegelt jouw karakter en je bezit geen van beide. Er bestaat alleen dit, die zich manifesteert zoals het doet.
Wat jij je leven noemt is nooit van jou geweest; je bent nooit in bezit van iets geweest. Je bent dit allemaal en toch stel jij je voor dat je er los van staat om te kunnen bezitten, zoeken en behalen.
Observeer zonder denken, zonder concepten. Pure observatie begint pas wanneer er niks te zien is - dit is de kern van IK BEN.